ورزداری، پدیده ای که خیلی زود افول کرد
یک عکس یک خاطره

ورزداری، پدیده ای که خیلی زود افول کرد

اسنفدیار ورزداری متولد 1330 در تهران. از سیزده سالگی به ورزش پرداخت و در رشته های مختلفی تمرین های خود را آغاز کرد. یک سال بعد به عضویت تیم های منتخب والیبال و تنیس روی میز دبیرستان نصیر برگزیده شد.