کارنامه رضا خرمی در المپیک مونیخ
تاریخچه حضور کشتی گیران ایران در المپیک

کارنامه رضا خرمی در المپیک مونیخ

رضا خرمی کشتی گیر آزادکار تهرانی و دارنده مدال نقره بازی های آسیایی ۱۹۷۴ تهران بود. او در المپیک ۱۹۷۲ مونیخ در وزن ۹۰ کیلو شرکت کرد.