رونمایی از پنجمین نابغه عبدولی ها!
برادر کوچک سعید عبدولی قهرمان سنگین وزن آسیا شد

رونمایی از پنجمین نابغه عبدولی ها!

امیرحسین عبدولی کوچکترین عضو خانواده عبدولی مدال طلای وزن 110 کیلو کشتی فرنگی نوجوانان آسیا را به گردن آویخت.