قهرمان المپیک و دو قهرمان جهان در انتخابات رای می‌ دهند!
با استناد به اساسنامه فدراسیون کشتی

قهرمان المپیک و دو قهرمان جهان در انتخابات رای می‌ دهند!

با تایید صلاحیت تعدادی از کاندیداهای ریاست فدراسیون کشتی ، انتخابات این فدراسیون روز ۲۲ تیرماه برگزار خواهد شد. در این انتخابات، سه ورزشکار(آزاد‌،فرنگی و بانوان) یک مربی و یک داور حق رای دارند.