جنجال و ادعای مربیان سازنده/ چه کسی مربی سازنده اهورا خاطری است؟

جنجال و ادعای مربیان سازنده/ چه کسی مربی سازنده اهورا خاطری است؟

یکی از حواشی جنجالی کشتی ایران موضوع معرفی مربیان سازنده قهرمانان کشتی است.کشتی ایران در همه ادوار با ظهور قهرمانان شاهد جنجال مربیانی بوده که ادعا می کنند آنها مربی سازنده فلان قهرمان هستند. موضوعی که همیشه باعث دلخوری و برخی حواشی عجیب در کشتی شده است. اخیرا این موضوع که چه کسی مربی سازنده اهورا خاطری است نیز محل بحث و اختلاف برخی مربیان مازندرانی شده است.