کارنامه اکبر فلاح در دو المپیک

کارنامه اکبر فلاح در دو المپیک

به گزارش صدای کشتی در سئول، ابتدا فاروگیای از مالت را شکست داد سپس بر یون مان از کشور میزبان غلبه کرد، دور سوم استراحت داشت در ادامه گاری بوهای کانادایی را با نتیجه ۱-۶ از پیش رو برداشت. دور پنجم و ششم مقابل پولکی و هلمداخ از آلمان شرقی و غربی به برتری رسید.