کارنامه بهروز جمشیدی در المپیک آتن
تاریخچه حضور کشتی گیران ایران در المپیک

کارنامه بهروز جمشیدی در المپیک آتن

بهروز جمشیدی ملی پوش اسبق کشتی فرنگی ایران و دارنده دو مدال برنز قهرمانی آسیا است. او در المپیک ۲۰۰۴ آتن نماینده وزن ۸۴ کیلو کشتی فرنگی ایران بود.