سرنوشت غم انگیز برای مسعود جمشیدی
تاریخچه رقابت های جهانی کشتی

سرنوشت غم انگیز برای مسعود جمشیدی

یونس همیالی- برای تصاحب دوبنده ۷۶ كيلوگرم رقابت‌های جهانی ۱۹۹۹ آنكارا در مرحله آخر انتخابی، مسعود جمشيدی دارنده سه مدال نقره و برنز نوجوانان و جوانان جهان توانست بر عليرضا بهابسته و مهرنوش شاهرخی از خراسان و مازندران غلبه كند و رهسپار اين آوردگاه شود.