نمایش تحسین برانگیز آزادکاران در جام یاشاردوغو،۴۸سال پیش!
برگی از تاریخ کشتی

نمایش تحسین برانگیز آزادکاران در جام یاشاردوغو،۴۸سال پیش!

اردیبهشت ماه 1354 چهارمین دوره تورنمت یاشاردوغو در شهر سامسون ترکیه با حضور 61 کشتی گیر از کشورهای ایران، بلغارستان، سوییس، مجارستان، شوروری و ترکیه برگزار شد. برای نخستین بار تیم کشتی آزاد ایران با هشت کشتی گیر در این آوردگاه حضور یافت.