همنشینی دو اسطوره/ماجرای رفاقت تختی و ابتهاج

همنشینی دو اسطوره/ماجرای رفاقت تختی و ابتهاج

یه بار تو استادیوم محمدرضا شاه در پارک شهر کشتی بود شاپور غلامرضا هم اومد. خب مردم دوست نداشتن اینا رو و چند نفری براش دست زدن. بعد تختی اومد. سالها بود که حتی تماشا کردن کشتی رو براش ممنوع کرده بودن مورد غضب قرار گرفته بود یک مرتبه من دیدم استادیوم به هم خورد. همهمه افتاد و هی مردم از جاشون بلند شدن و طرف در رو نگاه کردن من دیر متوجه شدم دیدم ... تختی سرشو انداخته پایین داره میآد تو مردم متوجه شدن که تختی اومده. همهٔ سالن بلند شدن و دست زدن اصلاً قیامتی شد. اون شاپور غلامرضا بهش برخورد.

آکادمی کشتی عظیم سیرتی/کانون پرورش قهرمانان کشتی فرنگی در رشت

آکادمی کشتی عظیم سیرتی/کانون پرورش قهرمانان کشتی فرنگی در رشت

کشتی گیلان هم در رشته آزاد و هم در فرنگی حرف های زیادی برای گفتن دارد و قهرمانان زیادی از این دیار توانسته اند خود در سطح تیم ملی معرفی کنند.مربیان زحمتکش و سازنده کشتی نقش محوری در پرورش قهرمانان دارند. آکادمی کشتی سیرتی با مربیگری و مدیریت عظیم سیرتی یکی از کانون های اصلی تربیت قهرمانان کشتی فرنگی در شهر رشت و استان گیلان است.