ارزیابی مدرس اتحادیه جهانی کشتی از وضعیت تیم ملی کشتی آزاد/پیشنهاد فنی قهرمان المپیک برای موفقیت در پاریس

ارزیابی مدرس اتحادیه جهانی کشتی از وضعیت تیم ملی کشتی آزاد/پیشنهاد فنی قهرمان المپیک برای موفقیت در پاریس

کمیل قاسمی دارنده مدال‌های طلا و نقره المپیک و نقره جهان و مدرس اتحادیه جهانی کشتی در گفتگوی تازه تحلیل و بررسی وزن به وزن ملی پوشان کشتی آزاد در رقابت های جهانی گفت:مهمترین مشکل کشتی‌گیران ما در رقابت‌های جهانی صربستان نداشتن تمرکز لازم و میل به پیروزی بود.