مامیاشویلی: ندادن ویزا یک عمل وقیحانه است!
اسپانيا به تيم جوانان روسيه ويزا نداد

مامیاشویلی: ندادن ویزا یک عمل وقیحانه است!

مسابقات قهرمانی جوانان اروپا ، هفته آينده در اسپانيا برگزار ميشود ، كه نكته جالب توجه عدم صدور ويزا برای تيم روسيه حتی به عنوان كشور بی طرف و بدون سرود و پرچم است.