پاسخ تند فدراسیون کشتی به کمیته المپیک

پاسخ تند فدراسیون کشتی به کمیته المپیک

فدراسیون کشتی در پاسخ به بیانیه کمیته ملی المپیک نوشت: جناب آقای دبیرکل، در آستانه بازی‌های آسیایی و کسب سهمیه المپیک با تصمیمات خلق الساعه باعث ایجاد حواشی مخرب نشوید.