درخشش آیندگان کشتی پایتخت
تهران قهرمان کشتی آزاد نونهالان کشور شد

درخشش آیندگان کشتی پایتخت

رقابت های کشتی آزاد نونهالان قهرمانی کشور امشب در حالی پایان یافت که با درخشش کم نظیر کشتی گیران آینده ساز پایتخت، جام قهرمانی به تهران رسید.