مامیاشویلی:کشتی دنیا بدون روسیه هیچ است!
ادعای جنجالی رئیس فدراسیون کشتی روسیه

مامیاشویلی:کشتی دنیا بدون روسیه هیچ است!

مامیاشویلی رئیس فدراسیون کشتی روسیه در گفتگوی تازه خود گفته است:همه می‌دانند تا زمانی که بدون روس‌ها در مسابقات جهانی رقابت می‌کنید، نمی‌توان به شما قهرمان گفت و کشتی دنیا بدون روسیه هیچ است!