کارنامه زنده یاد محمد رضا نوایی در المپیک ۱۹۷۶ مونترال
تاریخچه حضور کشتی گیران ایران در المپیک

کارنامه زنده یاد محمد رضا نوایی در المپیک ۱۹۷۶ مونترال

زنده یاد محمد رضا نوایی دارنده مدال برنز جهان ۱۹۷۴تهران و قهرمان بازی های آسیایی بود.او مفسر کشتی بود که از وی به عنوان‌ تاریخ ناطق کشتی یاد مي شد.نوایی در المپیک مونترال ملی پوش کشتی آزاد کشورمان بود.