درخشش شیرانی در مسابقات راه آهن های جهان
برگی از تاریخ کشتی

درخشش شیرانی در مسابقات راه آهن های جهان

مردادماه 1356 تیم کشتی فرنگی ایران برای حضور در رقابت های قهرمانی راه آهن های جهان به شهر کیف شوروی رهسپار شد که با کسب یک مدال طلا، دو نقره و یک برنز در جایگاه سوم این آوردگاه قرار گرفت.