تاریخچه میزبانان مسابقات جهانی کشتی فرنگی بزرگسالان
رقابت های جهانی کشتی فرنگی

تاریخچه میزبانان مسابقات جهانی کشتی فرنگی بزرگسالان

رقابت های جهانی کشتی فرنگی برای نخستین بار سال 1950 در شهر استکهلم سوئد برگزار شد که تیم ملی کشورمان با سه کشتی گیر در این کارزار حضور داشت. در طی پنجاه و دو دوره اخیر شهر بوداپست با شش بار میزبانی این آوردگاه در رتبه نخست قرار دارد، همچنین تیم های شوروی سابق، روسیه و ترکیه به ترتیب با 23، 15 و 3 عنوان قهرمانی، بیشترین افتخار بدست آوردند و تیم ایران تنها در 2014 روی سکوی قهرمانی قرار گرفته است.