کاهش وزن کشتی‌گیران؛ آسیب‌های احتمالی، استراتژی‌ها، رهنمودها

کاهش وزن کشتی‌گیران؛ آسیب‌های احتمالی، استراتژی‌ها، رهنمودها

✍دکتر اشکان رادان - اتحادیه جهانی کشتی با تغییر مقررات کشتی در سالهای اخیر و الزام برای انجام وزن‌کشی در روز مسابقه، تا حد زیادی به کاهش انگیزه کشتی‌گیران برای کاستن کیلوهای اضافی وزن خود کمک نموده است. با این حال، بیشتر کشتی‌گیران همچنان تمایل دارند وزن بدن خود را کاهش دهند تا بتوانند در دسته وزن‌های پایین‌تر با حریفان سبک‌تر و به زعم خودشان ضعیف‌تر مبارزه کنند.