احتمال حضور روس ها در المپیک پاریس

احتمال حضور روس ها در المپیک پاریس

حضور روس ها در جهانی صربستان، بیش از پیش محتمل شده است و احتمالا این کشور بدون سرود و پرچم در جهانی صربستان حضور پیدا کند ، اما حضور این کشور در المپیک در هاله ای از ابهام قرار دارد.