عملکرد خوب تیم ملی نوجوانان با شش فینالیست
رقابت های کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان آسیا – قرقیزستان

عملکرد خوب تیم ملی نوجوانان با شش فینالیست

در پایان مسابقات نوبت صبح رقابت های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی آسیا ،اهورا خاطری در وزن 45 کیلوگرم، سام سیار در وزن 48 کیلوگرم، امیرررضا تیموری زاد در وزن 55 کیلوگرم، سجاد پیردایه در وزن 60 کیلوگرم، توحید نوری در وزن 90 کیلوگرم و ابوالفضل محمدنژاد در وزن 110 کیلوگرم به دیدار فینال و امیرمحمدنوازی در وزن 51 کیلوگرم به دیدار رده بندی راه یافتند