درخواست قهرمان کشتی‌آلیش بانوان آسیا از علیرضا دبیر/ علیپور: اجازه حضور در کشتی آزاد را به زنان بدهید!

درخواست قهرمان کشتی‌آلیش بانوان آسیا از علیرضا دبیر/ علیپور: اجازه حضور در کشتی آزاد را به زنان بدهید!

سارا علیپور، قهرمان کشتی‌آلیش کلاسیک آسیا در سال ۲۰۲۲ که سابقه فعالیت در سایر کشتی های سنتی و کسب عنوان در این رشته ها را دارد،در پست اینستاگرامی از علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی درخواست کرد به بانوان مجوز حضور در مسابقات کشتی آزاد را بدهد.