دستور رئیس هیئت کشتی تهران جهت بررسی نتایج فرنگی کاران نونهال در مسابقات کشوری/جلسه فوری با حضور کادر فنی نونهالان/احتمال برکناری مربیان کم کار

دستور رئیس هیئت کشتی تهران جهت بررسی نتایج فرنگی کاران نونهال در مسابقات کشوری/جلسه فوری با حضور کادر فنی نونهالان/احتمال برکناری مربیان کم کار

نتایج  فرنگی کاران نونهال تهرانی در رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی کشور و  کسب عنوان نهم و دهم رقابت ها با واکنش شدید و انتقادی رئیس هیئت کشتی تهران همراه بود. این نتایج در حالی به دست آمد که سال گذشته تیم کشتی فرنگی نونهالان تهران عنوان نایب قهرمانی کشور را کسب کرده بود.