آکادمی کشتی عظیم سیرتی/کانون پرورش قهرمانان کشتی فرنگی در رشت

آکادمی کشتی عظیم سیرتی/کانون پرورش قهرمانان کشتی فرنگی در رشت

کشتی گیلان هم در رشته آزاد و هم در فرنگی حرف های زیادی برای گفتن دارد و قهرمانان زیادی از این دیار توانسته اند خود در سطح تیم ملی معرفی کنند.مربیان زحمتکش و سازنده کشتی نقش محوری در پرورش قهرمانان دارند. آکادمی کشتی سیرتی با مربیگری و مدیریت عظیم سیرتی یکی از کانون های اصلی تربیت قهرمانان کشتی فرنگی در شهر رشت و استان گیلان است.