تاریخ انتشار : یکشنبه 22 مرداد 1402 - 15:48
کد خبر : 2732

مسابقات جهانی کشتی آزاد

تاریخچه رقابت های جهانی کشتی آزاد جوانان از ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲

تاریخچه رقابت های جهانی کشتی آزاد جوانان از ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲
اختصاصی صدای کشتی: در قسمت پایانی این تاریخچه به سال های 2011 تا 2022 پرداخته شده است. اسامی کشتی گیران ایرانی که در این رقابت ها حضور داشته اند درادامه بخوانید

۲۰۱۱ بخارست (رومانی)
جایگاه ایران: سوم
مربیان: علیرضا رضایی، علی‌اکبر دودانگه، علیرضا رضایی منش و حسین کریمی

وزن

کشتی گیر

مدال

۵۰ کیلوگرم

علیرضا حاتمی

۵۵ کیلوگرم

آرش دنگسرکی

برنز

۶۰ کیلوگرم

بهنام احسان پور

۶۶ کیلوگرم

ابراهیم نصیری

نقره

۷۴ کیلوگرم

امیر شریعتی عدل

۸۴ کیلوگرم

نادر حامدی پور

۹۶ کیلوگرم

حامد طالبی زرین کمر

طلا

۱۲۰ کیلوگرم

جابر صادق زاده

طلا

……………..

۲۰۱۲ پاتایا (تایلند)
جایگاه ایران: سوم
مربیان: تقی اکبرنژاد، علی اکبر دودانگه، سعید گودرزی، عباس حاج کناری و مهران فرازمند

وزن

کشتی گیر

مدال

۵۰ کیلوگرم

علیرضا حاتمی

برنز

۵۵ کیلوگرم

فرزاد عموزاده

۶۰ کیلوگرم

بهنام احسان پور

طلا

۶۶ کیلوگرم

علی اصغر جبلی

۷۴ کیلوگرم

محسن عباسی

۸۴ کیلوگرم

محمدجواد ابراهیمی

طلا

۹۶ کیلوگرم

مهران میرزایی

طلا

۱۲۰ کیلوگرم

عبداله قمی


……………….

۲۰۱۳ صوفیه (بلغارستان)
جایگاه ایران: سوم
مربیان: محمد طلایی، علیرضا لرستانی، علی اکبر دودانگه، رضا عظیمی و مصطفی علیزاده

وزن

کشتی گیر

مدال

۵۰ کیلوگرم

مصطفی یعقوبی

۵۵ کیلوگرم

یونس سرمستی

طلا

۶۰ کیلوگرم

فرزاد کولیوند

۶۶ کیلوگرم

پیمان یاراحمدی

برنز

۷۴ کیلوگرم

مصطفی قیاسی

برنز

۸۴ کیلوگرم

علیرضا کریمی

۹۶ کیلوگرم

پدرام جمشیدی

۱۲۰ کیلوگرم

عبداله قمی

نقره


…………..

۲۰۱۴ زاگرب (کرواسی)
جایگاه ایران: قهرمان
مربیان: محمد طلایی، علیرضا رضایی، حسین کریمی، علیرضا رضایی منش و علیرضا شیخ ریحانی

وزن

کشتی گیر

مدال

۵۰ کیلوگرم

صابر خانجانی

برنز

۵۵ کیلوگرم

رضا اطری

۶۰ کیلوگرم

ایمان صادقی

طلا

۶۶ کیلوگرم

حسن یزدانی

طلا

۷۴ کیلوگرم

رضا مظفری

برنز

۸۴ کیلوگرم

علیرضا کریمی

طلا

۹۶ کیلوگرم

پدرام جمشیدی

۱۲۰ کیلوگرم

امین طاهری

نقره


…………………..

۲۰۱۵ سالوادور باهایا (برزیل)
جایگاه ایران: قهرمان
مربیان: محمد طلایی، اصغر بذری، مسعود مصطفی جوکار، مهدی برائتی و سعید ابراهیمی

وزن

کشتی گیر

مدال

۵۰ کیلوگرم

علیرضا گودرزی

نقره

۵۵ کیلوگرم

محمد نامجومطلق

۶۰ کیلوگرم

ایمان صادقی

طلا

۶۶ کیلوگرم

جمال عبادی

۷۴ کیلوگرم

رضا مظفری

نقره

۸۴ کیلوگرم

مجتبی گلیج

طلا

۹۶ کیلوگرم

ایمان حسینی

نقره

۱۲۰ کیلوگرم

امین طاهری

نقره


……………….
۲۰۱۶ ماکون (فرانسه)
جایگاه ایران: چهارم
مربیان: محمد طلایی، تورج ظفری و تورج کفایی و اصغر بذری

وزن

کشتی گیر

مدال

۵۰ کیلوگرم

علیرضا گودرزی

۵۵ کیلوگرم

عرفان آیینی

۶۰ کیلوگرم

پیمان بیابانی

طلا

۶۶ کیلوگرم

سامان شجاعی

۷۴ کیلوگرم

احمد بذری

نقره

۸۴ کیلوگرم

ارشک محبی

۹۶ کیلوگرم

حسین شهبازی

طلا

۱۲۰ کیلوگرم

امیررضا امیری

نقره

………………

۲۰۱۷ تامپره (فنلاند)
جایگاه ایران: سوم
مربیان: تقی اکبرنژاد، محمود حسن نیا، حسن طهماسبی، مسعود مصطفی جوکار و تورج کفایی

وزن

کشتی گیر

مدال

۵۰ کیلوگرم

علیرضا سرلک

۵۵ کیلوگرم

نادر نصری

۶۰ کیلوگرم

یونس امامی

برنز

۶۶ کیلوگرم

امیرحسین حسینی

۷۴ کیلوگرم

محمد متقی نیا

برنز

۸۴ کیلوگرم

احمد بذری

برنز

۹۶ کیلوگرم

دانیال شریعتی نیا

۱۲۰ کیلوگرم

نعیم حسن زاده

نقره


……………..
۲۰۱۸ ترناوا (اسلواکی)
جایگاه ایران: سوم
مربیان: تقی اکبرنژاد، اسماعیل پلویی، حسن طهماسبی، محسن دلیری و مهدی برائتی

وزن

کشتی گیر

مدال

۵۷ کیلوگرم

رضا علیجان زاده

۶۱ کیلوگرم

مهدی عشقی

۶۵ کیلوگرم

امیرحسین مقصودی

نقره

۷۰ کیلوگرم

امیرحسین کاووسی

۷۴ کیلوگرم

علی سوادکوهی

۷۹ کیلوگرم

سجاد غلامی

۸۶ کیلوگرم

ابوالفضل هاشمی

برنز

۹۲ کیلوگرم

عباس فروتن

طلا

۹۷ کیلوگرم

سجاد عزیزی

۱۲۵ کیلوگرم

امیر یاری

………………….
۲۰۱۹ تالین (استونی)
جایگاه ایران: سوم
مربیان: محمد طلایی، اصغر بذری، مهدی برائتی، علی شکری‌پور و محمد رضایی

وزن

کشتی گیر

مدال

۵۷ کیلوگرم

امیر پرسته

۶۱ کیلوگرم

مهدی شیرازی

۶۵ کیلوگرم

امیرحسیم مقصودی

طلا

۷۰ کیلوگرم

محمدصادق فیروزپور

برنز

۷۴ کیلوگرم

محمد نخودی

۷۹ کیلوگرم

عبداله شیخ اعظمی

۸۶ کیلوگرم

سجاد حبیبی

۹۲ کیلوگرم

علیرضا عبدالهی

۹۷ کیلوگرم

عباس فروتن

طلا

۱۲۵ کیلوگرم

امیرحسین زارع

نقره


………..
۲۰۲۱ اوفا (روسیه)
جایگاه ایران: قهرمان
مربیان: محسن کاوه، مصطفی میرعمادیان، فردین معصومی، احسان امینی و مصطفی آقاجانی

وزن

کشتی گیر

مدال

۵۷ کیلوگرم

علی قلی زادگان

۶۱ کیلوگرم

رحمان عموزاد

طلا

۶۵ کیلوگرم

حسن عبادی

۷۰ کیلوگرم

عرفان الهی

طلا

۷۴ کیلوگرم

سبحان یاری

۷۹ کیلوگرم

محمد نخودی

طلا

۸۶ کیلوگرم

امیرحسین فیروزپور

طلا

۹۲ کیلوگرم

مهدی حاجیلویی نیا

نقره

۹۷ کیلوگرم

علیرضا عبدالهی

برنز

۱۲۵ کیلوگرم

علی اکبرپور

طلا


…………….
۲۰۲۲ صوفیه (بلغارستان)
جایگاه ایران: قهرمان
مربیان: محسن کاوه، داود رخش خورشید، بهنام طیبی، رضا افضلی و ایمان محمدیان

وزن

کشتی گیر

مدال

۵۷ کیلوگرم

احمد محمدنژاد جوان

برنز

۶۱ کیلوگرم

آرمین حبیب زاده

نقره

۶۵ کیلوگرم

محمدرضا شاکری

۷۰ کیلوگرم

حسین محمدآقایی

برنز

۷۴ کیلوگرم

عرفان الهی

۷۹ کیلوگرم

سبحان یاری

طلا

۸۶ کیلوگرم

عارف رنجبری

برنز

۹۲ کیلوگرم

امیرحسین فیروزپور

طلا

۹۷ کیلوگرم

امیرعلی آذرپیرا

برنز

۱۲۵ کیلوگرم

امیررضا معصومی

طلا

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.