تاریخ انتشار : یکشنبه 5 آذر 1402 - 21:18
کد خبر : 4997

تاریخچه رقابت های کشتی آزاد قهرمانی کشور از ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۹

تاریخچه رقابت های کشتی آزاد قهرمانی کشور از ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۹
حبیب بلور به دلایلی برای مدت چند سال به قزوین رفت. این «مربی نفی بَلَد» که عشقش سوختن بود و هنرش ساختن و پرداختن؛ با پرورش و تربیت کشتی گیرانی سلحشور، افتخارات فراوانی از رقابت ها برای این شهر به ارمغان آورد.

دوره: سیزدهم
سال: مرداد ۱۳۳۱
میزبان: تبریز

وزن

طلا

نقره

برنز

۵۲ کیلو

محمدعلی خجسته پور (تهران)

داود مستمع (تبریز)

خلیل رعیت پناه (شاهی)

۵۷ کیلو

محمد مهدی یعقوبی (قزوین)

جبار بایرام جهانی (تبریز)

مهدی شفیعیون (اصفهان)

۶۲ کیلو

باقر خطایی (تبریز)

حسین شیخی (قزوین)

مصطفی صفاری (گرگان)

۶۷ کیلو

تقی اشراق (تهران)

جواد حداد (مشهد)

جلال آبفروش(قزوین)

۷۳ کیلو

احمد همای سعادت(تبریز)

غلام اشرفی (ارومیه)

حسن غلامرضایی(شهر ری)

۷۹ کیلو

محمود قدسی (اصفهان)

رستم اسلامپور (قزوین)

عزت گودرزی (بروجرد)

۸۷ کیلو

ناصر محمدی (شهر ری)

حسین نوری (تهران)

ابوالقاسم لالوها (قزوین)

۸۷+ کیلو

سعید تیموری (تهران)

عیسی باقرآبادی (قزوین)

محمد اسفندیاری(شهر ری)

………….

دوره: چهارده
سال: تیر ۱۳۳۲
میزبان: اصفهان

وزن

طلا

نقره

برنز

۵۲ کیلو

ابوالفضل حسین پور (تهران)

حسین شیخی (قزوین)

خلیل رعیت پناه (شاهی)

۵۷ کیلو

حسین ملاقاسمی (تهران)

مهدی شفیعیون (اصفهان)

رحیم عباسی (قزوین)

۶۲ کیلو

محمدمهدی یعقوبی (قزوین)

محمد موسوی (اصفهان)

باقر خطایی (تبریز)

۶۷ کیلو

مهدی مقرب (اصفهان)

جعفر خداوردی (تهران)

کریم تقی پور (تبریز)

۷۳ کیلو

نبی سروری (تهران)

ابوالقاسم لالوها (قزوین)

حسین مدنی پور (شهرکرد)

۷۹ کیلو

محمود قدسی (اصفهان)

رستم اسلامپور (قزوین)

محمدعلی فردین (تهران)

۸۷ کیلو

عیسی باقرآبادی (قزوین)

اکبر باقری (تبریز)

مهدی شمشیرگران (اصفهان)

۸۷+ کیلو

محمد اسفندیاری (تهران)

صادقیان (شاهرود)

محسن (اردبیل)

                                          سکوی قهرمانی وزن ۵۷ کیلوگرم
………………

دوره: پانزده
سال: شهریور ۱۳۳۳
میزبان: مشهد

وزن

طلا

نقره

برنز

۵۲ کیلو

محمدعلی خجسته پور (تهران)

داود مستمع (تبریز)

حسین شیخی (قزوین)

۵۷ کیلو

جبار بایرام جهانی (تبریز)

مهدی شفیعیون (اصفهان)

امیر امجدی (تهران)

۶۲ کیلو

محمدمهدی یعقوبی (قزوین)

حسین ملاقاسمی (تهران)

سلیمی (شیراز)

۶۷ کیلو

جلال آبفروش (تبریز)

تقی اشراق (تهران)

فرج شعبانی (مشهد)

۷۳ کیلو

مهدی مقرب (اصفهان)

نبی سروری (تهران)

محمد بهادری(مشهد)

۷۹ کیلو

مهدی شمشیرگران (اصفهان)

رستم اسلامپور (قزوین)

احمد همای سعادت (تبریز)

۸۷ کیلو

عیسی باقرآبادی (قزوین)

ناصر محمدی (شهر ری)

حسن حیدری (تهران)

۸۷+ کیلو

حسین نوری (تهران)

یعقوبعلی شورورزی(مشهد)

احمد قره داغی  (تبریز)

……………

دوره: شانزده
سال: تیر ۱۳۳۴
میزبان: قزوین

وزن

طلا

نقره

برنز

۵۲ کیلو

محمدعلی خجسته پور (تهران)

خلیل رعیت پناه (شاهی)

شعبان بابا اولادی (قزوین)

۵۷ کیلو

محمدمهدی یعقوبی (قزوین)

جبار بایرام جهانی (تبریز)

قناویزی (مشهد)

۶۲ کیلو

حمید توکل (مشهد)

مصطفی تاجیک (تهران)

محمود موسوی (اصفهان)

۶۷ کیلو

تقی اشراق (تهران)

خلیل عابدینی (تبریز)

ابوالقاسم لالوها (قزوین)

۷۳ کیلو

نبی سروری (تهران)

عزیزاله مومنی(قزوین)

مهدی مقرب (اصفهان)

۷۹ کیلو

عیسی باقرآبادی (قزوین)

حسین عرب (تهران)

مهدی شمشیرگران (اصفهان)

۸۷ کیلو

غلامرضا تختی (تهران)

محمد بهادری (مشهد)

دیانی (نجف آباد)

۸۷+ کیلو

حسین نوری (تهران)

محمود قدسی (اصفهان)

محمود صدیق زاده (مراغه)

………….

دوره: هفده
سال: اردیبهشت ۱۳۳۵
میزبان: تهران

وزن

طلا

نقره

برنز

۵۲ کیلو

خلیل رعیت پناه (شاهی)

عبداله خدابنده (تهران)

نعمت باستانی (مازندران)

۵۷ کیلو

جبار بایرام جهانی (تبریز)

شعبان بابا اولادی (قزوین)

امیر امجدی (تهران)

۶۲ کیلو

حمید توکل (مشهد)

حسین ملاقاسمی(تهران)

باقر خطایی (تبریز)

۶۷ کیلو

امامعلی حبیبی (شاهی)

فرج شعبانی (مشهد)

خلیل عابدینی (تبریز)

۷۳ کیلو

ابراهیم کوکپری (تهران)

حسین غلامرضایی(همدان)

محمد بهادری (مشهد)

۷۹ کیلو

عیسی باقرآبادی (قزوین)

حبیب پنبه چی (تبریز)

ابوالقاسم چگینی (خوزستان)

۸۷ کیلو

غلامرضا تختی(تهران)

عزت گودرزی (اراک)

محمدعلی نجارزاده (فارس)

۸۷+ کیلو

حسین نوری (تهران)

ناصر محمدی (شهر ری)

یعقوبعلی شوروزی  (مشهد)

………….

دوره: هیجده
سال: اردیبهشت ۱۳۳۶
میزبان: تهران

وزن

طلا

نقره

برنز

۵۲ کیلو

حسین شیخی (قزوین)

حسین حسین پور (تهران)

خلیل رعیت پناه (شاهی)

۵۷ کیلو

علی بنی هاشمی (تهران)

شعبان بابا اولادی (قزوین)

مهدی شفیعیون (اصفهان)

۶۲ کیلو

حسین ملاقاسمی(تهران)

باقر خطایی (تبریز)

حمید توکل (مشهد)

۶۷ کیلو

مصطفی تاجیک (تهران)

فرج شعبانی (مشهد)

جواد محتشمی(کاشان)

۷۳ کیلو

محمدعلی فردین (تهران)

محمد بهادری (مشهد)

حبیب پنبه چی (تبریز)

۷۹ کیلو

نبی سروری (تهران)

احمد همای سعادت (تبریز)

مهدی شمشیرگران (اصفهان)

۸۷ کیلو

حسین نوری (تهران)

احمد قره باغی (تبریز)

عزت گودرزی (اراک)

۸۷+ کیلو

غلامرضا تختی (تهران)

محمود صدیق زاده (مراغه)

آفرینی  (شاهی)

برتری پهلوان تختی  با ضربه فنی مقابل صدیق زاده

…………

دوره: نوزده
سال: فروردین ۱۳۳۷
میزبان: تهران

وزن

طلا

نقره

برنز

۵۲ کیلو

خلیل رعیت پناه (شاهی)

محمود رفتاری (تهران)

ابراهیم سیف پور (آبادان)

۵۷ کیلو

غلام زندی (تهران)

جبار بایرام جهانی (تبریز)

شعبان بابا اولادی (قزوین)

۶۲ کیلو

ناصر گیوه چی (تهران)

محمدمهدی یعقوبی (قزوین)

حمید توکل (خراسان)

۶۷ کیلو

امامعلی حبیبی (شاهی)

حبیب کریم زاده (قزوین)

خلیل عابدینی (تبریز)

۷۳ کیلو

توفیق جهانبخت (تهران)

فرج شعبانی (خراسان)

عبداله بابایی (قزوین)

۷۹ کیلو

نبی سروری (تهران)

حبیب پنبه چی (تبریز)

محمدعلی نجارزاده (فارس)

۸۷ کیلو

غلامرضا تختی (تهران)

شهاب ایراندوست (آبادان)

عباس گلمکانی (خراسان)

۸۷+ کیلو

عباس زندی (تهران)

یعقوبعلی شورورزی (خراسان)

ناصر محمدی  (شهر ری)

سمت راست: پیروزی زندی برابر بابا اولادی
سمت چپ: برتری گیوه چی مقابل یعقوبی

……………..

دوره: بیست
سال: اردیبهشت ۱۳۳۸
میزبان: شیراز

وزن

طلا

نقره

برنز

۵۲ کیلو

منصور تبریزی (تهران)

محمود رفتاری (تهران)

ابراهیم سیف پور (آبادان)

۵۷ کیلو

جبار بایرام جهانی (تبریز)

حسین بدر (تهران)

محمدعلی فرخیان (فارس)

۶۲ کیلو

حمید توکل (خراسان)

رحیمی (تهران)

باقر خطایی (تبریز)

۶۷ کیلو

پرویز عرب (تهران)

محمود موسوی (اصفهان)

باقری (مازندران)

۷۳ کیلو

امامعلی حبیبی (مازندران)

فرج شعبانی (خراسان)

محمدطاهر شیرانی(اصفهان)

۷۹ کیلو

نبی سروری (تهران)

محمد بهادری (خراسان)

حبیب پنبه چی (تبریز)

۸۷ کیلو

خیراله امیری (تهران)

ابوالقاسم چگینی (خوزستان)

مهدی مقرب (اصفهان)

۸۷+ کیلو

غلامرضا تختی (تهران)

محمود صدیق زاده (مراغه)

احمد وفادار (خراسان)

……………

دوره: بیست و یک
سال: فروردین ۱۳۳۹
میزبان: رشت

وزن

طلا

نقره

برنز

۵۲ کیلو

نصراله سلطانی نژاد (تهران)

حاج موسی (خوزستان)

محمد امیری (تبریز)

۵۷ کیلو

محمدعلی فرخیان(فارس)

جبار بایرام جهانی (تهران)

شعبانی (مازندران)

۶۲ کیلو

حمید توکل (خراسان)

عبداله موحد (تهران)

ریاضی (تبریز)

۶۷ کیلو

محمد خادم (خراسان)

رحیم پشم فروش (تبریز)

حبیب کریم زاده (تهران)

۷۳ کیلو

امامعلی حبیبی(مازندران)

ابراهیم کوکپری (تهران)

فرج شعبانی (خراسان)

۷۹ کیلو

منصور مهدیزاده (تهران)

عباس گلمکانی (خراسان)

مجید عقیلی (مازندران)

۸۷ کیلو

عزیز کیانی (تهران)

شهاب ایراندوست (آبادان)

یوسف اسحق نژاد (تبریز)

۸۷+ کیلو

حسین نوری (تهران)

یعقوبعلی شوروزی (خراسان)

احمد قره داغی  (تبریز)

 

پی نوشت: تصویر زمینه مربوط به سکوی قهرمانی وزن ۸۷+ کیلوگرم در ۱۳۳۸ می باشد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.