تاریخ انتشار : شنبه 11 آذر 1402 - 23:48
کد خبر : 5122

تاریخچه رقابت های کشتی آزاد قهرمانی کشور از ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۹

تاریخچه رقابت های کشتی آزاد قهرمانی کشور از ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۹
دهه چهل یادآور نقاط عطفی در تاریخ این ورزش است؛ از دو سکوی قهرمانی تیم ایران در رقابت های جهانی یوکوهاما و منچستر تا مدال طلای موحد در المپیک مکزیکوسیتی.

دوره: بیست و دو
سال: آبان ۱۳۴۰
میزبان: تهران

وزن

طلا

نقره

برنز

۵۲ کیلو

عبداله خدابنده
(تهران)

مجید نور
(خوزستان)

قاسم جعفری
(مرکزی)

۵۷ کیلو

قاسم دهنده
(تهران)

شعبان بابا اولادی
(مرکزی)

جبار بایرام جهانی
(تبریز)

۶۳ کیلو

محمد خادم
(خراسان)

حسن بهشتیان
(مرکزی)

محمدعلی فرخیان
(فارس)

۷۰ کیلو

عبداله موحد
(تهران)

فرخ تورانی
(مشهد)

رحیم پشم فروش
(تهران)

۷۸ کیلو

محمود معزی پور

(تهران)

محم بهادری
(مشهد)

حکمت
(خوزستان)

۸۷ کیلو

ابراهیم کریمی
(تهران)

محمدعلی نجارزاده
(فارس)

عباس گلمکانی
(مشهد)

۹۷ کیلو

عزیز کیانی
(تهران)

شهاب ایراندوست
(خوزستان)

احمد وفادار
(مشهد)

۹۷+ کیلو

یعقوبعلی شورورزی
(مشهد)

ناصر محمدی (مرکزی)

احمد همای سعادت
(تبریز)

……………

دوره: بیست و سه
سال: تیر ۱۳۴۱
میزبان: تهران

وزن

طلا

نقره

برنز

۵۲ کیلو

نعمت اله گلزار
(اصفهان)

صادق ایمانی
(کرمانشاه)

محمد امیری
(تبریز)

۵۷ کیلو

شعبانی
(مازندران)

کمالی
(لرستان)

ظفر
(تبریز)

۶۳ کیلو

حمید توکل
(خراسان)

رضا قلیچ خانی
(تهران)

شعبان بابا اولادی
(مرکزی)

۷۰ کیلو

رحیم پشم فروش
(تهران)

مرتضی اسداللهی
(تهران)

سهیل سیهلی
(کرمانشاه)

۷۸ کیلو

محمود معزی پور

(تهران)

ممجید عقیلی
(مازندران)

محمد بهادری
(خراسان)

۸۷ کیلو

عباس گلمکانی
(خراسان)

مهدی مقرب
(اصفهان)

ابراهیم کریمی
(تهران)

۹۷ کیلو

شهاب ایراندوست
(خوزستان)

احمد وفادار
(مشهد)

احمد همای سعادت
(تبریز)

۹۷+ کیلو

یعقوبعلی شورورزی
(مشهد)

ناصر محمدی
(مرکزی)

نصرت گودرزی
(خوزستان)

……………….

دوره: بیست و چهار
سال: مرداد ۱۳۴۲
میزبان: تهران

وزن

طلا

نقره

برنز

۵۲ کیلو

نعمت اله گلزار
(اصفهان)

اکبر حیدری
(تهران)

قاسم جعفری

(مرکزی)

۵۷ کیلو

جبار بایرام جهانی
(تبریز)

رضایی
(خوزستان)

محمدحسین بهرامی
(همدان)

۶۳ کیلو

محمدابراهیم سیف پور
(تهران)

شکراله کاظمی نژاد
(خوزستان)

عظیم مهدی پور
(خوزستان)

۷۰ کیلو

محمد خادم
(خراسان)

رحیم پشم فروش
(تبریز)

حسن امن زاده
(تهران)

۷۸ کیلو

محمود معزی پور

(تهران)

ممجید عقیلی
(مازندران)

داریوش ذاکری
(اصفهان)

۸۷ کیلو

ناصر کاظمی نژاد
(خوزستان)

یعقوب خشگباریه
(تبریز)

گلبالا میزاپور
(مرکزی )

۹۷ کیلو

خیراله امیری
(تهران)

شهاب ایراندوست
(خوزستان)

احمد وفادار
(مشهد)

۹۷+ کیلو

یعقوبعلی شورورزی
(مشهد)

خسرو ملکان
(تهران)

یوسف اسحاق نژاد
(تبریز)

…………….

دوره: بیست و پنج
سال: تیر  ۱۳۴۳
میزبان: تهران

وزن

طلا

نقره

برنز

۵۲ کیلو

نعمت اله گلزار
(اصفهان)

اکبر حیدری
(تهران)

قاسم جعفری

(مرکزی)

۵۷ کیلو

جبار بایرام جهانی
(تبریز)

رضایی
(خوزستان)

محمدحسین بهرامی
(همدان)

۶۳ کیلو

محمدابراهیم سیف پور
(تهران)

شکراله کاظمی نژاد
(خوزستان)

عظیم مهدی پور
(خوزستان)

۷۰ کیلو

محمد خادم
(خراسان)

رحیم پشم فروش
(تبریز)

حسن امن زاده

(تهران)

۷۸ کیلو

محمود معزی پور

(تهران)

ممجید عقیلی
(مازندران)

داریوش ذاکری
(اصفهان)

۸۷ کیلو

ناصر کاظمی نژاد
(خوزستان)

یعقوب خشگباریه
(تبریز)

گلبالا میزاپور
(مرکزی )

۹۷ کیلو

خیراله امیری
(تهران)

شهاب ایراندوست

(خوزستان)

احمد وفادار
(مشهد)

۹۷+ کیلو

یعقوبعلی شورورزی
(مشهد)

خسرو ملکان (تهران)

یوسف اسحاق نژاد
(تبریز)

………………..

دوره: بیست و شش
سال: شهریور  ۱۳۴۴
میزبان: تهران

وزن

طلا

نقره

برنز

۵۲ کیلو

هوشنگ پوراسداله
(تهران)

فیروزعلیزاده
(تبریز)

یوسفی نژاد
(ارومیه)

۵۷ کیلو

ابوطالب طالبی
(تهران)

شمس الدین سیدعباسی
(مرکزی)

احمد کوه دره ای
(کرمانشاه)

۶۳ کیلو

حسن بهشتیان
(مرکزی)

مهدی پور
(مازندران)

خوشخو
(کرمانشاه)

۷۰ کیلو

محمد خادم
(خراسان)

علی محمد مومنی
(مازندران)

ضیا معینی
(لرستان)

۷۸ کیلو

محمود معزی پور

(تهران)

محمدحسین جمال
(مرکزی)

ناصر فلاحی
(خوزستان)

۸۷ کیلو

عباس گلمکانی
(خراسان)

احمد رضایی
(لرستان)

یعقوب خشگباریه
(تبریز )

۹۷ کیلو

خیراله امیری
(تهران)

سیاوش تیموری
(تهران)

نصرت گودرزی
(خوزستان)

۹۷+ کیلو

اسکندر فیلابی
(خراسان)

ابوالفضل انوری
(تهران)

محمود قدسی
(اصفهان)

اجرای فن محمد خادم مقابل ضیا معینی

……………

وزن

طلا

نقره

برنز

۵۲ کیلو

اکبر حیدری
(تهران)

هوشنگ پوراسداله
(لرستان)

نعمت اله گلزار
(اصفهان)

۵۷ کیلو

رمضان خدر
(مازندران)

جبار بایرام جهانی
(تبریز)

حاج اکبری
(ارومیه)

۶۳ کیلو

شمس الدین سیدعباسی
(مرکزی)

شهسواری
(تبریز)

حمید نگین
(فارس)

۷۰ کیلو

ابرقویی
(مرکزی)

علی محمد مومنی
(مازندران)

حسن محذور
(همدان)

۷۸ کیلو

محمدعلی صنعتکاران

(تهران)

مجید عقیلی
(مازندران)

ناصر فلاحی
(خوزستان)

۸۷ کیلو

گلبالا میرزاپور
(تهران)

یعقوب خشگباریه
(تبریز)

خسرو مهدیزاده
(مرکزی)

۹۷ کیلو

خیراله امیری
(امیری)

محمدعلی صحرایی
(خراسان)

حمید نجات
(خوزستان)

۹۷+ کیلو

ابوالفضل انوری
(تهران)

احمد همای سعادت
(تبریز)

قاسم چگینی
(خوزستان)

……………..

دوره: بیست و نه
سال: مرداد ۱۳۴۶
میزبان: کرمانشاه

وزن

طلا

نقره

برنز

۵۲ کیلو

محمد قربانی
(مرکزی)

لطف اله نسب
(کردستان)

هوشنگ ریاضی
(خوزستان)

۵۷ کیلو

رمضان خدر
(مازندران)

حسین حیدری
(تهران)

اکبر سپهری
(گیلان)

۶۲ کیلو

منصور سرداری
(تهران)

کاظم غلامی
(خراسان)

شمس الدین سیدعباسی (مرکزی)

۶۷ کیلو

محمد خادم
(خراسان)

عزیز امیرزاده
(خوزستان)

حمید پرچخ
(تهران)

۷۳ کیلو

قدیر یعقوبی

(تهران)

منوچهر مجتهدزاده
(ارومیه)

شهاب لشگریان
(لرستان)

۷۹ کیلو

مجید عقیلی
(تهران)

سهیل سیهلی
(کرمانشاه)

سیامک بهرامی
(ایلام)

۸۷ کیلو

مسلم  اسکندر فیلابی
(خراسان)

خیراله امیری
(تهران)

شهاب ایراندوست
(خوزستان)

۹۷+ کیلو

ابوالفضل انوری
(تهران)

محمدعلی صحرایی
(خراسان)

یوسف اسحاق نژاد
(تبریز)

جدال رمضان خدر مقابل حسین حیدری

……………

دوره: بیست و نه
سال: خرداد ۱۳۴۷
میزبان: ساری

وزن

طلا

نقره

برنز

۵۲ کیلو

محمد اسدی
(تهران)

حسن جوادی
(مازندران)

احمد یوسف نژاد

(تبریز)

۵۷ کیلو

رمضان خدر
(مازندران)

پرویز امدادی
(تهران)

احمد کوه دره ای
(کرمانشاه)

۶۲ کیلو

حسن بهشتیان
(مرکزی)

علی منوچهری
(مازندران)

امیراحمد حسینی
(تبریز)

۶۷ کیلو

بهرام بهرامی
(مازندران)

علیرضا زیبا
(تهران)

سیف اله بهرامی
(اصفهان)

۷۳ کیلو

علی محمد مومنی

(مازندران)

احمد بهمنی
(خراسان)

علی بیات
(مرکزی)

۷۹ کیلو

مجید عقیلی
(تهران)

داریوش ذاکری
(اصفهان)

رحیم جفاکش
(گیلان)

۸۷ کیلو

محمدعلی صحرایی
(خراسان)

خیراله امیری
(مرکزی)

تقی رجایی
(اصفهان)

۹۷+ کیلو

ابوالفضل انوری
(تهران)

یوسف اسحاق نژاد
(تبریز)

قاسم چگینی
(خوزستان)

کشتی حسن بهشتیان برابر علی منوچهری

…………..

دوره: سی
سال: مرداد ۱۳۴۸
میزبان: مشهد

وزن

طلا

نقره

برنز

۴۸ کیلو

سبحان روحی
(مازندران)

کرامت زرنگ
(فارس)

حسین میزبانی

(اصفهان)

۵۲ کیلو

نبی اله قاضی
(خراسان)

محمد اسدی
(تهران)

جعفر علیجانی
(مازندران)

۵۷ کیلو

رمضان خدر
(مازندران)

حسین حیدری
(تهران)

جلیل بروجی
(خوزستان)

۶۲ کیلو

محمود کوهدشت
(تهران)

حبیب غفاری
(خراسان)

علی طبرستانی
(مازندران)

۶۸ کیلو

منصور برزگر

(تهران)

صحبت اله جعفری
(مرکزی)

محمد خادم
(خراسان)

۷۴ کیلو

محمد فرهنگ دوست
(تهران)

احمد بهمنی
(خراسان)

ضیا معینی
(لرستان)

۸۲ کیلو

محمود معزی پور
(تهران)

مجید عقیلی
(مازندران)

علی بیات
(مرکزی)

۹۰ کیلو

داریوش ذاکری
(اصفهان)

صابر کفاش
(مرکزی)

عباس گلمکانی
(خراسان)

۱۰۰ کیلو

علی محمد صحرایی

(خراسان)

گلبالا میرزاپور
(تهران)

جواد بقولی زاده

(اصفهان)

۱۰۰+ کیلو

عبدالرضا رشیدی
(لرستان)

داود ایوب
(تهران)

عباس جوکارزاده
(مرکزی)

اجرای فن منصور برزگر مقابل محمد خادم

…………..

دوره: سی و یک
سل: ۱۳۴۹
میزبان: تهران

وزن

طلا

نقره

برنز

۴۸ کیلو

کرامت زرنگ
(فارس)

محمود پهلوانی
(تهران)

ابراهیم محمدرضایی
(همدان)

۵۲ کیلو

قدیر نخودچی

(خراسان)

محمود قاسمی
(فارس)

رسول براتی
(تهران)

۵۷ کیلو

پرویز امدادی

(تهران)

رمضان خدر

(مازندران)

جلیل بروجی
(خوزستان)

۶۲ کیلو

جهانگیر عبدالباقر
(تهران)

نصرت جهانشاه
(مرکزی)

جواد بیگاه
(اصفهان)

۶۸ کیلو

کاظم غلامی
(خراسان)

اسداله داوری
(مازندران)

غلام ترکمان
(ارومیه)

۷۴ کیلو

علی محمد مومنی
(مازندران)

محمد اسماعیل زاده (تهران)

محمدرضا طاهری
(همدان)

۸۲ کیلو

حسین تهامی
(تهران)

عزیز امیرزاده
(خوزستان)

تقی رجایی

(اصفهان)

۹۰ کیلو

داریوس ذاکری
(اصفهان)

خسرو ابرایشمی

(تهران)

محمود مساوات

(همدان)

۱۰۰ کیلو

علی اکبر ریاحی
(مازندران)

عبدالرضا رشیدی

(لرستان)

عزت مقدم
(تبریز)

۱۰۰+ کیلو

مسلم اسکندر فیلابی (خراسان)

حمید نجات

(خوزستان)

یوسف اسحاق نژاد

(تبریز)

مبارزه کرامت زرنگ برابر محود پهلوانی

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.