آذرپیرا چگونه به دوبنده تیم ملی رسید؟
سربلند در هر آزمون

آذرپیرا چگونه به دوبنده تیم ملی رسید؟

رقابت های کشتی آزاد گزینشی المپیک در قاره آسیا ۳۱ فروردین ماه برگزار شد که امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷کیلوگرم سهمیه المپیک پاریس را کسب کرد و خودش نیز به عنوان ملی پوش ایران انتخاب شد، در این میان حرف و حدیث های زیادی متوجه او و نحوه انتخاب او شد که لازم است دقیق تر به مسئله انتخاب او برای حضور در المپیک پاریس بپردازیم.