کشتی ایران در المپیک ۱۹۶۴ توکیو
یادها و خاطره ها

کشتی ایران در المپیک ۱۹۶۴ توکیو

یونس همیالی- این تصویر بسیار بی نظیر در واقع گوشه ایی کوچک از شکوه مردان شهیر و اسطوره های تکرار نشدنی این سرزمین است.

المپیک ۱۹۶۴، قصه ای غمگین برای تختی
یک عکس یک خاطره

المپیک ۱۹۶۴، قصه ای غمگین برای تختی

یونس همیالی-با دیدن این تصویر ذهن به سمت قلب تاریخ کشتی این آب و خاک می رود تا اتفاق های تلخ و شیرین شصت سال پیش از کارزار المپیک 1964 توکیو برای ما زنده شود. این نگاتیو سیاه و سفید که شاهکار چراغ جادویی استاد قاسم فارسی است ‌بخشی از بزرگی تاریخ کشتی ایران است.