تاریخچه رقابت های جهانی کشتی فرنگی از ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۹
مسابقات جهانی کشتی

تاریخچه رقابت های جهانی کشتی فرنگی از ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۹

به گزارش صدای کشتی، در آن برهوت کشتی فرنگی علیرضا قلیچ خانی و ایرج خورشید فر به مدال برنز بدست یافتند. فیروزعلیزاده پرچم سه رنگ وطن مان در ساختمان شش طبقه شهر ماردل پلاتا به رقص درآورد، غافل از اینکه چندین دهه بعد همین نشان زرین به زندگی اش رونقی نبخشید.

تاریخچه پُرافتخارترین کشتی گیران فرنگی در رقابت های جهانی از ۱۹۵۰ تا ۲۰۲۲
رقابت های جهانی کشتی

تاریخچه پُرافتخارترین کشتی گیران فرنگی در رقابت های جهانی از ۱۹۵۰ تا ۲۰۲۲

بیش از دو دهه می گذرد که الکساندر کارلین با کسب نُه مدال طلا و بدون باخت در این آوردگاه در رتبه نخست قرار دارد، شاید تا سال ها این رکورد همچنان دست نیافتنی باقی بماند. نام سوریان ستاره شهیر کشورمان با ثبت شش مدال طلا در جایگاه دوم به زیبایی طلوع خورشید می درخشد.