کناره گیری محسن کاوه از مدیریت فنی تیم های ملی کشتی آزاد /ادامه کار کاوه در تیم ملی کشتی آزاد جوانان

کناره گیری محسن کاوه از مدیریت فنی تیم های ملی کشتی آزاد /ادامه کار کاوه در تیم ملی کشتی آزاد جوانان

سایت فدراسیون کشتی نوشت علی رغم اصرار فدراسیون کشتی برای تمدید قرارداد وی برای حضور بعنوان مدیر تیم های ملی کشتی، محسن کاوه برای حضور مجدد در این پست تمایلی نداشت.اصرار فدراسیون برای پذیرش مجدد پست مدیریت فنی تیم های ملی توسط محسن کاوه در حالی صورت گرفت که در سال های گذشته آنچنان که شایسته نام او بود از ظرفیت فنی وپتانسیل محسن کاوه در تیم های ملی کشتی آزاد نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان استفاده نشد و برخی گمانه زنی ها از اختلاف دیدگاه وی با پژمان درستکار و برخی از تصمیمات فنی فدراسیون کشتی حکایت داشت.